Presentatie1

Geboorteakte van schoonopa

Wie was toch de biologische moeder van mijn schoonopa?

Mijn schoonfamilie draagt een dubbele achternaam. Dit is het gevolg van het feit dat mijn schoonopa na zijn geboorte in een pleeggezin is ondergebracht. Bij Koninklijk Besluit is toentertijd vastgelegd dat hij zowel de naam van zijn biologische moeder als van zijn pleegouders zou krijgen.

Ik deed onderzoek naar het meisje dat schoonopa ter wereld bracht en hem had afgestaan. Dankzij zijn geboorteakte wisten we niet alleen de achternaam van de biologische moeder, maar ook haar voornaam. Van de vader bleek niets bekend. Uit de gezinskaarten van Amsterdam bleek dat zij als dienstbode werkte toen zij zwanger raakte.

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) vond ik vervolgens de persoonskaart van haar (ze bleek later getrouwd te zijn) en die van haar echtgenoot. Zijn kaart verschafte mij de informatie dat dit echtpaar samen vijf kinderen heeft gekregen. Allemaal halfbroers en –zussen van schoonopa. Via de collectie met familieadvertenties van het CBG vond ik daarna een overlijdensbericht uit 1995 van de jongste halfzuster. Uit de advertentie kon ik opmaken dat de andere broers en zussen toen in Haarlem woonden. Tot slot gaf het telefoonboek de laatste informatie die ik nodig had om met de nog in leven zijnde dochters contact op te nemen. Een dag voor de ontmoeting tussen hen en mijn schoonopa overleed hij.


buiksloterdijk

Buiksloterdijk, de plaats waar dit verhaal zich gedeeltelijk heeft afgespeeld (Stadsarchief A’dam)