Panorama_mesdag (1)
In 1910 schonk de kinderloze Hendrik Mesdag zijn meesterwerk aan 33 neven en nichten. De taak die Mesdag hen meegaf was het behouden van het schilderij en de openstelling van het Panorama voor het publiek.

Na het overlijden van zijn vrouw gaf H.W. Mesdag zijn panorama, door middel van het uitgeven van aandelen, door aan zijn familie. Ik kreeg de gelegenheid een achterneef en -nicht van Mesdag te interviewen over de bijzondere taak die zij hebben geërfd, de daarbij behorende verantwoordelijkheden en uitdagingen en wat het betekent voor het museum om geleid te worden door een familievennootschap.

Om te lezen:

Mesdag‘De meesterhand van Mesdag. Hendrik Mesdag ontwierp bijzondere eigendomsconstructie voor Panorama Mesdag’ in: Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis (2011)

 

Mesdag en zijn vrouw, 1908

H.W. Mesdag en zijn vrouw, 1908